Szkoła Filmowa w Łodzi
VnLAB
 doświadczenie   wirtualne muzea   film 

Cinematic VR, XR, AR, stereoskopia, interaktywne narracje, esej filmowy i cyfrowe, wielomedialne publikacje. To lista technologii i metod, które eksploruje Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi. To nie tylko miejsce poszukiwania nowych sposobów narracji dzięki możliwościom oferowanym przez coraz bardziej interaktywne oraz immersyjne technologie. To także ośrodek badawczy (np. etnografii planu filmowego) konferencyjny i wydawniczy. Vnlab realizuje własne projekty, ale skupia się na organizacji otwartych konkursów dla twórców. Artyści będą mogli realizować swoje działania w ramach pracowni przez rok, ze wsparciem finansowym. Jednym z projektów pracowni, który już powstaje, to transmisja na żywo koncertów chopinowskich w środowisku VR z dźwiękiem ambiofonicznym.