Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
TuEuropeana
 zabawa   re-use 

Od czterech lat popularyzuje polskie zasoby w ponad trzymilionowym, pochodzącym z ponad 3700 instytucji europejskich, zbiorze zebranym i prezentowanym w Europeanie. Dzięki niej zbiory polskich instytucji są zestawiane z zasobami instytucji z innych krajów w kolekcje tematyczne – osnute wokół wydarzeń historycznych, ważnych problemów społecznych lub zjawisk lub nurtów artystycznych.
TuEuropena realizuje także cele edukacyjne, twórczo wykorzystując cyfrowe metody działania. W ramach prowadzonego na zasadzie crowdsourcingu projektu Transcribathon szeroka grupa entuzjastów – od młodzieży szkolnej po seniorów – miała szansę pomóc przy ręcznych transkrypcjach tekstów, np. pochodzących ze zbiorów Biblioteki Narodowej pamiętników wileńskiego lekarza Władysława Zahorskiego. Z kolei zadanie poszukiwania materiałów graficznych w zasobach archiwalnych zostało postawione przed studentami uczelni artystycznych, którzy wzięli udział w konkursie na plakat promujący ochronę środowiska przyrodniczego, zaś projekt GameJam skierowano do przedstawicieli przemysłów kreatywnych, którym rzucono wyzwanie stworzenia gry w oparciu o zasoby audiowizualne pochodzące z okresu I wojny światowej lub z nią związanych.

fot. (RE)Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe, warsztaty w Gdańsku, Mariusz Kopczyński, FINA