Piotr Marecki
Literatura
Technologia

Kulturoznawca, wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postdok na MIT (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado, na Uniwersytecie w Rochester, Uniwersytecie w Bergen oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu. Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował tomik literatury generatywnej "2X6" (2016). Jest także twórcą "Wierszy za sto dolarów" (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona oraz konceptualnego „Sezonu grzewczego” (2018). Obecnie pracuje nad monografią komputera ZX Spectrum (wspólnie z demoscenerami Yerzmyeyem i Hellbojem). Prowadzi UBU lab na UJ.