Post-studio Noviki zainteresowane jest tworzeniem alternatywnych ram dla projektów eksplorujących sztuki wizualne, praktykę kuratorską i wystawienniczą w post-artystycznym świecie; Pracują w obszarze zderzenia postkonceptualizmu i narzędzi opartych na technologii. Charakterystyczną cechą Post-studia Noviki jest otwartość na wymianę z innymi dyscyplinami, funkcjonującymi poza oficjalnym rynkiem sztuki. Używają różnych narzędzi i mediów, tworząc druki, wideo i wirtualne obrazy, uczestniczą w dyskusjach panelowych, wygłaszają wykłady, kuratorują wystawy i prowadzą warsztaty.

Prace Post-studia Noviki były publikowane między innymi w Idea MAg, ID Pure, Slanted, Pretty Ugly, Visual Rebellion in Design, Cultural Identities. Post-studio Noviki było zewnętrznymi doradcami w Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze oraz w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzą wykłady w szkołach artystycznych i uniwersytetach w Europie i Azji. (między innymi warsztaty w Jan Van Eyck Academy w Maastricht, w Muzeum Sztuki współczesnej w Teheranie, wykłady na Uniwersytecie w Karlsruhe, Dortmund i Frankfurcie, Biennale w Brnie, pośród wielu innych).

www.noviki.net

Studio Noviki with dog Prada – Służew Community Centre, fot Robert Rieger