Luke Jascz
Animacja
Multimedia

fotograf i artysta wizualny, najbardziej interesuje go twórczość łącząca w sobie różne media. W swoich pracach często porusza motyw wizerunku jako przestrzeni do manipulacji, zazwyczaj cyfrowej, przy czym buduje teraźniejszość przez pryzmat nostalgii. Aktualnie pracuje nad reaktywacją swojej wirtualnej instalacji, Hotelu Cisza, i rozwija autorski, multimodalny projekt badający różne aspekty interakcji i wizerunku w sieci.

www.lukejascz.com