Instytut Muzyki i Tańca został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku z zadaniem wspierania kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. W tym celu prowadzi ze środków MKiDN programy twórcze, naukowe, wydawnicze i edukacyjne, skierowane do profesjonalnych muzyków, tancerzy, do twórców ludowych oraz do szerszej publiczności. IMiT jest miejscem wymiany informacji. Dokumentacja i archiwizacja wydarzeń kulturalnych, konferencje, badania naukowe, analizy, raporty i udostępnianie zbiorów stanowią istotną część jego działalności. Instytut prowadzi także kilkanaście portali tematycznych, poświęconych polskiej muzyce i tańcowi.