Fundacja Archelogia Fotografii
Wirtualne Muzeum Fotografii

Fundacja Archeologia Fotografii zbiera i opracowuje kolekcje fotogaficzne, samodzielnie i we współpracy z takimi instytucjami, jak m. in. Żydowski Instytut Historyczny i Stowarzyszenia Dokumentalistów “Droga”. Na stronie projektu udostępniono już blisko 70 000 fotografii uzupełnianych o teksty badaczy fotografii, naukowców, dziennikarzy i pisarzy. Muzeum jest zatem nie tylko kolekcją online, ale miejscem pogłębiania wiedzy o sztuce fotograficznej oraz jej przedstawicielach.

Na stronie Muzeum znajdują się odnośniki do innych archiwów i muzeów cyfrowych, co pozwala odwiedzającym łatwo odkryć kolejne cenne zasoby. Jeden z takich odnośników odsyła do innego cyfrowego projektu – Czytanie obrazów, w którego zasobach znajdziemy wybrane fotografie z kolekcji Muzeum oraz ich audiodeskrypcje.