Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
Regionalna Pracownia Digitalizacji
 edukacja   lokalność   repozytoria cyfrowe 

Regionalna Pracownia Digitalizacji, w której cyfryzowane są zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur, powstała dzięki doświadczeniom Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Portal udostępnia muzealia i archiwa muzeów Warmii i Mazur, oferując zarazem bogaty i zróżnicowany zbiór materiałów edukacyjnych.

Znajdziemy w nim kolekcje cyfrowe 12 muzeów, kolekcje prywatne, zbiory na temat kapliczek Warmii i Mazur oraz Kanału Elbląskiego, a także wirtualne spacery. Zdigitalizowane zasoby służą również jako temat scenariuszy lekcji, te zaś wzbogacone zostały za pomocą popularnej aplikacji edukacyjnej Learning Apps o wygodne, łatwe do wykorzystania podczas lekcji, formy interaktywne.

Cyfrowe Warmia i Mazury dają dostęp do trzech aplikacji wykorzystujących środowisko rzeczywistości rozszerzonej, dzięki której użytkownik ma szansę wzbogacić swoje doświadczenie obcowania z zabytkami. W planach jest dalsze rozbudowywanie tego obszaru działalności.