Instytut Muzyki i Tańca
Polskie Ludowe Instrumenty Muzyczne
 edukacja   fizyczność   muzyka 

Zbiór pochodzących z całej Polski 300 ludowych instrumentów muzycznych z całej Polski to nie tylko zdjęcia i opisy Znajdziemy tu również zrealizowane w technice 360 stopni nagrania dźwiękowe (pochodzące z Muzeum Dźwięków), wideo z wykonaniami utworów (archiwalne i współczesne), a w przypadku niektórych obiektów nawet ich projekty i dokładne opisy techniczne. Projekt prezentuje ludowe instrumenty muzyczne w kontekście regionalnym, w wielu wariantach (różniących się wykonaniem, zdobnictwem), działające i niesprawne, co ułatwia badaczom i pasjonatom ich lepsze poznanie.

Zgromadzony w bazie zbiór jest otwarty na dalsze uzupełnianie o instrumenty z kolejnych instytucji i kolekcji. Baza danych oparta została o najnowszą wersję klasyfikacji Hornbostela i Sachsa, stosowaną przez Konsorcjum MIMO (Musical Instrument Museums Online – Muzea Instrumentów Muzycznych Online), i za jego zgodą po raz pierwszy w całości przetłumaczoną na język polski.