Polska Akademia Umiejętności
PAUart
 badanie   bogactwo   repozytoria cyfrowe 

Katalog zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności, którego digitalizację rozpoczęto w 2014 roku, zawiera około 240 tysięcy obiektów ikonograficznych, fotograficznych, artystycznych i naukowych. Dzięki ich cyfrowemu opracowaniu możemy dziś przeglądać katalog według typu zasobu, kolekcji, z której pochodzi, daty powstania, zaś  zaawansowane wyszukiwanie pozwala odnajdywać obiekty według bardziej szczegółowych kryteriów, takich jak technika wykonania i tematyka ikonograficzna.

Bez logowania możemy dodawać utwory (większość znajduje się w domenie publicznej) do własnych kolekcji. Na stronach znajdziemy unikatowe zasoby Gabinetu Rycin, Fototeki Lanckorońskich, Archiwum Nauki PAN i PAU, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz zbiory specjalne.

Warto dodać, że PAUart był jedną z pierwszych instytucji w Polsce, która opracowała i opublikowała swoją politykę otwartości. Jasno opisany cel udostępniania zbiorów w otwarty sposób zachęcał do ich ponownego wykorzystania, zanim było to modne.