Fundacja Pełni Kultury
Multisensoryczne UNESCO
 doświadczenie   edukacja   fizyczność   lokalność   wirtualne muzea 

W sieci znacznie łatwiej obejrzeć obrazy, zdjęcia czy muzealia. Zachowanie w cyfrowej wersji budynków jest trudniejsze, ale możliwe. Multisensoryczne UNESCO to projekt digitalizacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa 14 drewnianych świątyń wpisanych na Listę UNESCO: kościołów w Lipnicy Murowanej, Binarowej, Bliznem, Dębnie Podhalańskim, Haczowie, Sękowej i cerkwi w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, Powroźniku, Owczarach, Chotyńcu, Smolniku, Radrużu i Turzańsku.

Dzięki stronie zyskujemy dostęp do animacji, panoramicznych wirtualnych wycieczek (panotourów), map fotograficznych ortofotoplanów (wykonanych dzięki skanowaniu laserowym), wyników szczegółowych badań akustycznych przeprowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz tekstów i audiodeskrypcji obiektów. Projekt stara się o zabezpieczyć dziedzictwo 14 świątyń w sposób możliwie najwierniejszy, tak aby na wypadek ich zniszczenia w przyszłości było możliwe ich odtworzenie.