Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
Mapa obrzędowa Górnego Śląska
 fizyczność   lokalność   poszukiwanie   wirtualne muzea 

Wyniki badań etnograficznych nie muszą trafiać jedynie na półki akademickich bibliotek. Popularyzacja wyników badań jednak, jako zupełnie niedoceniania przez system ewaluacji naukowej, to rzecz zupełnie dodatkowa. Ten dwuletni projekt badań nad zwyczajami i obrzędami dorocznymi podjął wysiłek „wyjścia poza bańkę naukową” i zaowocował mapą oraz kalendarzem, które możemy obejrzeć w sieci, spacerując wirtualnie pomiędzy miejscami żywej tradycji.

Badania prowadzone były na terenie województw śląskiego i opolskiego, a ich wyniki są nadal umieszczane na stronie. Celem było pokazanie motywacji przyświecającej społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje oraz zmian, które w nich zachodzą. Prezentacja wyników badań wzbogacona jest dokumentacją fotograficzną obrzędów.

fot. Robert Garstka