Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Federacja Bibliotek Cyfrowych
 bogactwo   poszukiwanie   repozytoria cyfrowe 

Obok Polony drugi co do wielkości cyfrowy system biblioteczny w Polsce, a zarazem największe źródło zasobów dla Europeany. FBC prezentuje zbiory 146 instytucji kultury: bibliotek, repozytoriów, instytutów i centrów kultury. 7,3 miliona obiektów posiada jasne oznaczenia praw autorskich i możliwości ich ponownego wykorzystania. FBC wspiera instytucje w jasnym sformułowaniu informacji, wykorzystując zestaw 12 wzorów oświadczeń RightsStatements.org.
Daje użytkownikom możliwość zarówno prostego, jak i zaawansowanego przeszukiwania opisów cyfrowych publikacji dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. Z każdego opisu szybko trafimy na stronę instytucji, gdzie znajduje się zasób. W ciągu kilkunastu lat FBC wykonała ogromną pracę, pomagając instytucjom w digitalizacji, udostępnianiu zasobów i – co nie mniej ważne – w popularyzacji standardów interoperacyjności danych która sprawia, że dany zasób może być łatwo pokazywany w różnych miejscach i przetwarzany.
Portal Federacji Bibliotek Cyfrowych wspiera współpracujące z nimi instytucje oraz pracowników i badaczy, oferując kursy e-learningowe oraz organizując projekty z zakresu humanistyki cyfrowej. Te działania znajdziemy w portalu FBC pro fbc.pionier.net.pl/pro/

fot. domena publiczna