Brama Grodzka - Teatr NN
Drugie życie opowieści
 lokalność   poszukiwanie 

Projekt lubelskiego zespołu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” uzmysławia, jak wiele jest sposobów na opracowywanie i udostępnianie zasobów cyfrowych, jak wiele jest jeszcze ścieżek, które mogą być przyjazne i atrakcyjne dla odbiorców cyfrowej kultury. Wybrane zbiory fotografii i historii mówionej zostały tu opracowane na nowo i udostępnione w formie narracji cyfrowych, które łączą się z ważnymi dla Lublina miejscami, momentami historycznymi i osobami.
Wrażliwe i rzetelne podejście kuratorów i historyków współtworzących „Drugie życie opowieści” do niewielkiej, ale niezwykle ciekawej kolekcji sprawia, że wykorzystanie zasobów cyfrowych ożywia i pogłębia rozumienie lokalnej historii.