Muzeum Narodowe w Warszawie
Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie
 bogactwo   poszukiwanie   repozytoria cyfrowe   wirtualne muzea 

Rok 2020 przyniósł nową odsłonę cyfrowej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Jego zbiory – liczące ponad 800 tysięcy obiektów – w całości można udostępnić jedynie w sieci. Pierwotna wersja portalu umożliwiała jedynie przeszukiwanie katalogu muzeum. Miarą rozwoju tej cyfrowej kolekcji są możliwości, jakie dziś udostępnia swym użytkownikom. Mogą oni pobierać reprodukcje cyfrowe w wysokiej rozdzielczości, zapisywać kadry zdjęć, przeszukiwać oś czasu, personalizować i zapisywać wyszukiwania. Wersję mobilną cechuje wysoki poziom dostępności technologicznej, co zapewnia łatwe użytkowanie wszystkim, w tym osobom o specjalnych potrzebach. Świadczy o tym chociażby zamieszczenie tłumaczeń na Polski Język Migowy.

Fotografiom dzieł sztuki towarzyszą jasne informacje na temat warunków ich wykorzystania, w tym praw autorskich. Planującym fizyczną wizytę w Muzeum jego cyfrowa wersja dostarcza również informacji, czy dany obiekt znajduje się na ekspozycji i gdzie go odnaleźć.