Fundacja Katarynka
Adapter
 film 

Fundacja Katarynka przystosowuje filmy i spektakle do potrzeb osób niewidomych. Dotąd prezentowane były w kinach i teatrach całej w Polsce, a dzięki projektowi Adapter dostępne są w sieci – do użytku prywatnego lub w szkole.
Adapter to pierwszy taki portal filmowy dla osób niewidomych i niesłyszących. Kolekcja ponad 1500 filmów, dostosowanych są dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, zgromadziła dotąd liczną publiczność (40 tysięcy widzów), a sam projekt zdobył już kilka nagród i wyróżnień, min. Polskiego Instytutu Filmowego.
Kolekcja jest przystosowana do potrzeb edukatorów, którzy mogą przeszukiwać ją według kryteriów gatunkowych lub według. dostępnych formatów: z napisami uproszczonymi, językiem migowym, audiodeskrypcją.