IP Group (Identity Problem Group) to działający od 2009 roku interdyscyplinarny kolektyw artystyczny, łączący sztuki wizualne i performatywne z soundartem, wideo i architekturą. IP Group porusza się w obszarze improwizacji z gruntu devised theatre, działań transmedialnych, performance art, instalacji multimedialnych oraz filmu. Od 2014 roku IP Group prowadzi we Wrocławiu IP Studio – otwartą pracownię stanowiącą przestrzeń dla działań z pogranicza dźwięku, sztuk wizualnych i performatywnych. IP Studio nastawione jest na organizację wydarzeń wykraczających poza powszechnie dostępny program kulturalno-artystyczny, dlatego w swojej działalności sprzyja rozwojowi i fuzji różnych dziedzin myśli twórczej i życia codziennego z praktyką artystyczną i dyskursem teoretycznym. Obecnie w ramach IP Studio funkcjonuje pracownia audiowizualna, w planach jest również uruchomienie programu rezydencyjnego zorientowanego na proces twórczy. W skład kolektywu wchodzą: Bogumił Misala, Jakub Lech i Piotr Choromański.