Warsaw Academy of Fine Arts 3D and Virtual Occurrences studio at Media Art Department
Visual Arts
VR

Wydział Sztuki Mediów | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Jakub Wróblewski
mgr Andrei Isakov
fb: 3dZDARZENIAwirtualne
ig: 3dzw2

3DiZW ASP

Pracownia 3DiZW to jednostka dydaktyczna prowadzona na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Charakter Pracowni zorientowany jest na działania zespołowe i interdyscyplinarne, angażuje przedstawicielki i przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, technologicznych i artystycznych, nie tylko reprezentantów świata sztuki. Uważamy, że najistotniejsze działania powstają na styku dyscyplin, wymykając się kategoryzowaniu i segregowaniu. Obszary tematyczne eksploatowane w Pracowni to: percepcja odbiorcy doświadczenia wirtualnego oraz składowe konstytuujące doświadczenie w tym rodzaje iluzji, ucieleśnienia, propriocepcja, poczucie sprawstwa jak i afordancji. Kluczowe jest badanie zagadnienie immersji i jej poziomu. Zakres tematyczny prac jest szeroki i wynika z poruszanych w danym czasie obszarów zainteresowań Pracowni. Obecnie eksplorowane narzędzia to: film 360, film 360 3d, symulatory 3d, silniki gameingowe, dźwięk przestrzenny i ambisoniczny, modelowanie 3d, fotogrametria, skanowanie 3d, symulacje, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona. Pracownia otwarta jest na współczesne wykorzystanie nowych mediów w działaniach partycypacyjnych, wspólnotowych, doświadczeniach indywidualnych, interaktywnych oraz multimedialnych z nastawieniem na poszukiwanie autorskiej estetyki - zarówno wizualnej, audialnej jak i interakcji.

3DiZW ASP3DiZW ASP