Centrala koncentruje się na produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych młodych twórców. Zespół tworzą ludzie z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, a rdzeniem zespołu są Agnieszka Janowska, Jacek Nagłowski i Paweł Kosuń – założyciele, właściciele i producenci. Do chwili obecnej Centrala wyprodukowała sześć filmów fabularnych i dwanaście dokumentalnych, które były pokazywane na kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. Cannes, Vision du Reel, Cinema du Reel, Planete + Doc, Hot Docs, DokLeipzig, Krakowski Festiwal Filmowy, Warszawski Festiwal Filmowy i inne. Filmy Centrali zdobyły dotychczas 44 nagrody w Polsce i za granicą, w tym dziesięć Grand Prix i sześć nagród za najlepsze zdjęcia. Film Gugara został zakupiony do kolekcji Centre Pompidou w Paryżu. W chwili obecnej cztery kolejne filmy są na etapie postprodukcji, a pięć znajduje się w fazie rozwoju. Studio działa od 2004 roku.