Bloober Team to krakowskie studio produkujące gry niezależne, skupiające się na tworzeniu horrorów psychologicznych całkowicie odmiennych od rynkowego standardu. Zatrudniają około 100 specjalistów, którzy już dowiedli, że ich prace są najwyższej jakości. Bloober jest jednym z najważniejszych developerów horrorów psychologicznych na świecie i potwierdzają to recenzje ich gier. Bloober Team jest notowany na giełdzie New Connect.